Nghiên cứu mới ở Anh giúp sáng tỏ hơn hiểu biết về COVID-19

Hình thái virus SARS-CoV-2 gây ra căn bệnh hô hấp COVID-19. Ảnh: AFP
Hình thái virus SARS-CoV-2 gây ra căn bệnh hô hấp COVID-19. Ảnh: AFP
Hình thái virus SARS-CoV-2 gây ra căn bệnh hô hấp COVID-19. Ảnh: AFP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top