Nhật Bản dỡ bỏ lệnh cấm du lịch tới Việt Nam và 11 quốc gia, vùng lãnh thổ

Nhật Bản dỡ bỏ lệnh cấm du lịch tới 12 quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó có Việt Nam. Ảnh: Reuters
Nhật Bản dỡ bỏ lệnh cấm du lịch tới 12 quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó có Việt Nam. Ảnh: Reuters
Nhật Bản dỡ bỏ lệnh cấm du lịch tới 12 quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó có Việt Nam. Ảnh: Reuters
Lên top