Lo bùng phát COVID-19, Trung Quốc duy trì lệnh cấm du lịch nước ngoài

Lo ngại COVID-19 bùng phát vào mùa đông tới, Trung Quốc vẫn duy trì lệnh cấm du lịch nước ngoài theo nhóm. Ảnh: AFP
Lo ngại COVID-19 bùng phát vào mùa đông tới, Trung Quốc vẫn duy trì lệnh cấm du lịch nước ngoài theo nhóm. Ảnh: AFP
Lo ngại COVID-19 bùng phát vào mùa đông tới, Trung Quốc vẫn duy trì lệnh cấm du lịch nước ngoài theo nhóm. Ảnh: AFP
Lên top