Lượng virus khi nhiễm biến thể Delta ở người tiêm và chưa tiêm vaccine

Nhân viên cứu hỏa Houston, Texas, Mỹ, nói chuyện với một bệnh nhân COVID-19 trước khi đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Ảnh: AFP
Nhân viên cứu hỏa Houston, Texas, Mỹ, nói chuyện với một bệnh nhân COVID-19 trước khi đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Ảnh: AFP
Nhân viên cứu hỏa Houston, Texas, Mỹ, nói chuyện với một bệnh nhân COVID-19 trước khi đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Ảnh: AFP
Lên top