Sinopharm Trung Quốc tăng tốc bào chế vaccine chống biến thể Delta

CNBG, công ty con của Sinopharm, tăng tốc phát triển vaccine đặc hiệu chống biến thể Delta. Ảnh: Xinhua
CNBG, công ty con của Sinopharm, tăng tốc phát triển vaccine đặc hiệu chống biến thể Delta. Ảnh: Xinhua
CNBG, công ty con của Sinopharm, tăng tốc phát triển vaccine đặc hiệu chống biến thể Delta. Ảnh: Xinhua
Lên top