Cách biến thể Delta lây lan ở những người đã tiêm vaccine COVID-19

Biến thể Delta lây lan dễ dàng hơn nhưng lây nhiễm ngắn hơn ở những người đã tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Biến thể Delta lây lan dễ dàng hơn nhưng lây nhiễm ngắn hơn ở những người đã tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Biến thể Delta lây lan dễ dàng hơn nhưng lây nhiễm ngắn hơn ở những người đã tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top