Luật sư ông Trump thay đổi chiến thuật, quyết không bỏ kiện kết quả bầu cử

Tổng thống Donald Trump và luật sư Rudy Giuliani. Ảnh: Getty Images
Tổng thống Donald Trump và luật sư Rudy Giuliani. Ảnh: Getty Images
Tổng thống Donald Trump và luật sư Rudy Giuliani. Ảnh: Getty Images
Lên top