Bầu cử Mỹ: Ông Joe Biden tiếp tục phá mọi kỷ lục lịch sử

Ông Joe Biden đạt gần 80 triệu phiếu phổ thông trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden đạt gần 80 triệu phiếu phổ thông trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden đạt gần 80 triệu phiếu phổ thông trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: AFP
Lên top