Tổng thống Donald Trump tiếp tục chiến thắng pháp lý lớn

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Lên top