Lầu Năm Góc thực thi lệnh ông Trump rút quân ở Afghanistan sát lễ nhậm chức

Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm binh sĩ Mỹ ở Afghanistan năm 2019. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm binh sĩ Mỹ ở Afghanistan năm 2019. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm binh sĩ Mỹ ở Afghanistan năm 2019. Ảnh: AFP
Lên top