Hồ Bắc ngày thứ 2 liên tiếp không có ca nhiễm COVID-19

Hồ Bắc, Trung Quốc ngày thứ 2 liên tiếp không ghi nhận ca nhiễm mới COVID-19 nào. Ảnh: Reuters
Hồ Bắc, Trung Quốc ngày thứ 2 liên tiếp không ghi nhận ca nhiễm mới COVID-19 nào. Ảnh: Reuters
Hồ Bắc, Trung Quốc ngày thứ 2 liên tiếp không ghi nhận ca nhiễm mới COVID-19 nào. Ảnh: Reuters
Lên top