1.000 nhà khoa học Trung Quốc chạy nước rút bào chế 9 vaccine COVID-19

Một kỹ thuật viên của công ty CanSino Biologics ở Thiên Tân. Ảnh: Reuters
Một kỹ thuật viên của công ty CanSino Biologics ở Thiên Tân. Ảnh: Reuters
Một kỹ thuật viên của công ty CanSino Biologics ở Thiên Tân. Ảnh: Reuters
Lên top