Quy trình kiểm dịch nghiêm ngặt tại sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh

Tất cả các chuyến bay quốc tế tới Bắc Kinh sẽ hạ cánh tại sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh. Tại đây, cơ quan chức năng đã sắp xếp một khu vực kiểm dịch đặc biệt để các hành khách sau khi hạ cánh khai báo, kiểm tra sức khỏe, sau đó sẽ tiếp tục đưa đến trung tâm quá cảnh để đi cách ly 14 ngày bắt buộc tại những nơi được chỉ định.

Hành khách quốc tế xếp hàng cách nhau 1m để nhận tờ khai sức khỏe tại Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh vào ngày 15.3. Sau khi kiểm tra nhiệt độ và điền vào tờ khai sức khỏe và không có triệu chứng COVID-19, họ được rời hải quan sân bay để tới trung tâm quá cảnh. Ảnh: Lưu Xin/GT
Hành khách quốc tế xếp hàng cách nhau 1m để nhận tờ khai sức khỏe tại Sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh vào ngày 15.3. Sau khi kiểm tra nhiệt độ và điền vào tờ khai sức khỏe, họ được đưa tới trung tâm quá cảnh. Ảnh: Lưu Xin/GT
Hành khách sau khi kiểm dịch tại sân bay không có triệu chứng COVID-19 sẽ di chuyển tới trung tâm quá cảnh, được chuyển đổi từ Trung tâm triển lãm quốc tế Trung Quốc mới. Ảnh: Tân Hoa Xã
Hành khách sau khi kiểm dịch tại sân bay không có triệu chứng COVID-19 sẽ di chuyển tới trung tâm quá cảnh, được chuyển đổi từ Trung tâm Triển lãm Quốc tế Trung Quốc mới. Ảnh: Tân Hoa Xã
Hành khách lên một chiếc xe trung chuyển tại trung tâm quá cảnh ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 17.3. Ảnh: Tân Hoa Xã
Hành khách lên một chiếc xe trung chuyển tại trung tâm quá cảnh ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 17.3. Ảnh: Tân Hoa Xã
Các nhân viên tại trung tâm quá cảnh giúp di chuyển hành lý tại trung tâm quá cảnh ngày 17.3. Ảnh: Tân Hoa Xã
Các nhân viên tại trung tâm quá cảnh giúp di chuyển hành lý tại trung tâm quá cảnh ngày 17.3. Ảnh: Tân Hoa Xã
Hành khách làm thủ tục đăng kí trước khi vào trung tâm quá cảnh. Ảnh: Tân Hoa Xã
Hành khách làm thủ tục đăng kí trước khi vào trung tâm quá cảnh. Ảnh: Tân Hoa Xã
Hành khách được kiểm tra nhiệt độ lần 2 trước khi vào trung tâm quá cảnh. Ảnh: Tân Hoa Xã
Hành khách được kiểm tra nhiệt độ lần 2 trước khi vào trung tâm quá cảnh. Ảnh: Tân Hoa Xã
Nhân viên hướng dẫn hành khách tại trung tâm quá cảnh ngày 17.3. Tân Hoa Xã
Nhân viên hướng dẫn hành khách tại trung tâm quá cảnh ngày 17.3. Tân Hoa Xã
Hành khách đang trên đường ra xe trung chuyển để tới nơi cách ly bắt buộc 14 ngày. Ảnh: Tân Hoa Xã
Hành khách đang trên đường ra xe trung chuyển để tới nơi cách ly bắt buộc 14 ngày. Ảnh: Tân Hoa Xã
Nhân viên trung tâm quá cảnh đang hướng dẫn một hành khách mới đến. Ảnh: Tân Hoa Xã
Nhân viên trung tâm quá cảnh đang hướng dẫn một hành khách mới đến. Ảnh: Tân Hoa Xã
Các hành khách tại trung tâm quá cảnh, ghi nhận ngày 17.3. Ảnh: Tân Hoa Xã
Các hành khách tại trung tâm quá cảnh, ghi nhận ngày 17.3. Ảnh: Tân Hoa Xã
Hai hành khách Nga đứng chờ làm thủ tục tại trung tâm quá cảnh, ngày 14.3. Ảnh: Tân Hoa Xã
Hai hành khách Nga đứng chờ làm thủ tục tại trung tâm quá cảnh, ngày 14.3. Ảnh: Tân Hoa Xã
Hành khách nghỉ ngơi tại khu vực chờ tại trung tâm quá cảnh ngày 14.3. Ảnh: Tân Hoa Xã
Hành khách nghỉ ngơi tại khu vực chờ tại trung tâm quá cảnh ngày 14.3. Ảnh: Tân Hoa Xã

Photo

Lên top