Vai trò bất ngờ của Đông y trong điều trị COVID-19 ở tâm dịch Hồ Bắc

Nhân viên y tế tại một bệnh viện Đông y ở Tân Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.
Nhân viên y tế tại một bệnh viện Đông y ở Tân Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.
Nhân viên y tế tại một bệnh viện Đông y ở Tân Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.
Lên top