Cứ 10 phút có 1 người Iran tử vong vì COVID-19 trong ngày 19.3

Mọi người khiêng quan tài của một người tử vong vì COVID-19 tại nghĩa trang Beheshte Masoumeh ở Qom, Iran. Ảnh: Anadolu/Getty Images.
Mọi người khiêng quan tài của một người tử vong vì COVID-19 tại nghĩa trang Beheshte Masoumeh ở Qom, Iran. Ảnh: Anadolu/Getty Images.
Mọi người khiêng quan tài của một người tử vong vì COVID-19 tại nghĩa trang Beheshte Masoumeh ở Qom, Iran. Ảnh: Anadolu/Getty Images.
Lên top