Georgia điều tra hơn 250 vụ vi phạm luật bầu cử

Quan chức phụ trách mục vụ Georgia Brad Raffensperger. Ảnh: AFP.
Quan chức phụ trách mục vụ Georgia Brad Raffensperger. Ảnh: AFP.
Quan chức phụ trách mục vụ Georgia Brad Raffensperger. Ảnh: AFP.
Lên top