Ông Trump sẽ không chấp nhận kết quả bầu cử Mỹ trong 6 tháng

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP.
Lên top