Kết quả bầu cử Mỹ 1.12: Arizona, Wisconsin chứng nhận ông Biden thắng

Nhân viên bầu cử kiểm phiếu vắng mặt ở Milwaukee, Wisconsin, Mỹ. Wisconsin trở thành bang chiến trường cuối cùng chứng nhận kết quả bầu cử Mỹ 2020 hôm 30.11. Ảnh: AFP.
Nhân viên bầu cử kiểm phiếu vắng mặt ở Milwaukee, Wisconsin, Mỹ. Wisconsin trở thành bang chiến trường cuối cùng chứng nhận kết quả bầu cử Mỹ 2020 hôm 30.11. Ảnh: AFP.
Nhân viên bầu cử kiểm phiếu vắng mặt ở Milwaukee, Wisconsin, Mỹ. Wisconsin trở thành bang chiến trường cuối cùng chứng nhận kết quả bầu cử Mỹ 2020 hôm 30.11. Ảnh: AFP.
Lên top