Cơ hội mới cho Tổng thống Donald Trump ở bang Georgia

Tổng thống Donald Trump có thêm cơ hội mới khi Georgia đồng ý cho kiểm phiếu lại một lần nữa từ 24.11 đến 2.12. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump có thêm cơ hội mới khi Georgia đồng ý cho kiểm phiếu lại một lần nữa từ 24.11 đến 2.12. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump có thêm cơ hội mới khi Georgia đồng ý cho kiểm phiếu lại một lần nữa từ 24.11 đến 2.12. Ảnh: AFP
Lên top