Phán quyết mới ở Georgia có lợi cho cuộc chiến pháp lý của ông Trump

Nhân viên kiểm phiếu bầu cử ở Georgia, Mỹ. Ảnh: AFP.
Nhân viên kiểm phiếu bầu cử ở Georgia, Mỹ. Ảnh: AFP.
Nhân viên kiểm phiếu bầu cử ở Georgia, Mỹ. Ảnh: AFP.
Lên top