Gần 30 nghìn lính Mỹ và gia đình ở Hàn Quốc suýt phải sơ tán hàng loạt

Quân nhân Mỹ ở Hàn Quốc nhận lệnh sơ tán giả ngày 21.9. Ảnh: AFP
Quân nhân Mỹ ở Hàn Quốc nhận lệnh sơ tán giả ngày 21.9. Ảnh: AFP