Elon Musk hé lộ thành tựu mới nhất của sứ mệnh sao Hỏa

Elon Musk hé lộ SN16 - thành tựu mới nhất của sứ mệnh sao Hỏa. Ảnh: Twitter Elon Musk
Elon Musk hé lộ SN16 - thành tựu mới nhất của sứ mệnh sao Hỏa. Ảnh: Twitter Elon Musk
Elon Musk hé lộ SN16 - thành tựu mới nhất của sứ mệnh sao Hỏa. Ảnh: Twitter Elon Musk
Lên top