Starlink - "gà đẻ trứng vàng" để Elon Musk xây thành phố sao Hỏa?

Elon Musk tham vọng xây dựng thành phố trên sao Hỏa. Ảnh: SpaceX
Elon Musk tham vọng xây dựng thành phố trên sao Hỏa. Ảnh: SpaceX
Elon Musk tham vọng xây dựng thành phố trên sao Hỏa. Ảnh: SpaceX
Lên top