Đột phá trong nghiên cứu, Australia tái tạo thành công mẫu virus Corona

Các nhà khoa học Australia đã phát triển thành công mẫu virus Corona từ phòng thí nghiệm. Ảnh: Shutterstock
Các nhà khoa học Australia đã phát triển thành công mẫu virus Corona từ phòng thí nghiệm. Ảnh: Shutterstock
Các nhà khoa học Australia đã phát triển thành công mẫu virus Corona từ phòng thí nghiệm. Ảnh: Shutterstock
Lên top