Mỹ hy vọng thử nghiệm vaccine virus Corona trong 3 tháng tới

Đeo khẩu trang phòng ngừa lây nhiễm virus Corona ở New York, Mỹ. Ảnh: CNBC/Getty Images
Đeo khẩu trang phòng ngừa lây nhiễm virus Corona ở New York, Mỹ. Ảnh: CNBC/Getty Images
Đeo khẩu trang phòng ngừa lây nhiễm virus Corona ở New York, Mỹ. Ảnh: CNBC/Getty Images
Lên top