Trung Quốc dốc sức nghiên cứu chế vaccine ngừa Coronavirus

Nhân viên mặc đồ bảo hộ làm việc tại phòng khám ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 28.1.2020. Ảnh: China News Agency
Nhân viên mặc đồ bảo hộ làm việc tại phòng khám ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 28.1.2020. Ảnh: China News Agency
Nhân viên mặc đồ bảo hộ làm việc tại phòng khám ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 28.1.2020. Ảnh: China News Agency
Lên top