Đột phá mới điều trị thành công hội chứng viêm liên quan COVID-19 ở trẻ em

Hội chứng viêm ở trẻ em liên quan đến COVID-19 được điều trị thành công bằng liệu pháp miễn dịch và steroid. Ảnh: AFP
Hội chứng viêm ở trẻ em liên quan đến COVID-19 được điều trị thành công bằng liệu pháp miễn dịch và steroid. Ảnh: AFP
Hội chứng viêm ở trẻ em liên quan đến COVID-19 được điều trị thành công bằng liệu pháp miễn dịch và steroid. Ảnh: AFP
Lên top