Đập Trung Quốc hỏng nặng vì lũ lụt, sửa chữa ngốn tiền khủng

Ngập nặng ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 16.8.2020. Ảnh: China Daily
Ngập nặng ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 16.8.2020. Ảnh: China Daily
Ngập nặng ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 16.8.2020. Ảnh: China Daily
Lên top