Trung Quốc: Tứ Xuyên sắp thực thi lệnh mới trên sông Dương Tử

Sông Dương Tử. Ảnh: Tân Hoa Xã
Sông Dương Tử. Ảnh: Tân Hoa Xã
Sông Dương Tử. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top