Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc giành thoả thuận ngoạn mục ở Châu Âu

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc mua lại danh mục đầu tư nhà máy năng lượng mặt trời ở Tây Ban Nha. Ảnh: Solar Park
Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc mua lại danh mục đầu tư nhà máy năng lượng mặt trời ở Tây Ban Nha. Ảnh: Solar Park
Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc mua lại danh mục đầu tư nhà máy năng lượng mặt trời ở Tây Ban Nha. Ảnh: Solar Park
Lên top