Trung Quốc lập kỷ lục về lũ lụt nguy cấp từ đầu năm đến nay

Lên top