Giúp Tập đoàn Tam Hiệp bán trái phiếu, ngân hàng Mỹ có thể gặp rủi ro

Đập Tam Hiệp - thuộc quản lý của Tập đoàn Tam Hiệp - xả lũ trong mùa lũ 2020. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đập Tam Hiệp - thuộc quản lý của Tập đoàn Tam Hiệp - xả lũ trong mùa lũ 2020. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đập Tam Hiệp - thuộc quản lý của Tập đoàn Tam Hiệp - xả lũ trong mùa lũ 2020. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top