Cuộc tranh giành những liều vaccine COVID-19 đầu tiên

Tất cả vaccine COVID-19 của thế giới, gồm những loại sử dụng theo các chương trình khẩn cấp, vẫn chưa được chứng minh có thể đạt hiệu quả ngăn ngừa 100% virus gây dịch COVID-19.Ảnh: AFP
Tất cả vaccine COVID-19 của thế giới, gồm những loại sử dụng theo các chương trình khẩn cấp, vẫn chưa được chứng minh có thể đạt hiệu quả ngăn ngừa 100% virus gây dịch COVID-19.Ảnh: AFP
Tất cả vaccine COVID-19 của thế giới, gồm những loại sử dụng theo các chương trình khẩn cấp, vẫn chưa được chứng minh có thể đạt hiệu quả ngăn ngừa 100% virus gây dịch COVID-19.Ảnh: AFP
Lên top