3 tình nguyện viên đầu tiên tiêm thử vaccine COVID-19 hiện sức khỏe ra sao?

Tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Nano Covax do Việt Nam nghiên cứu và sản xuất. Ảnh: Hải Nguyễn
Tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Nano Covax do Việt Nam nghiên cứu và sản xuất. Ảnh: Hải Nguyễn
Tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Nano Covax do Việt Nam nghiên cứu và sản xuất. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top