Mỹ đã tiêm vaccine COVID-19 cho hơn 1 triệu người

Mỹ đã tiêm vaccine COVID-19 cho hơn 1 triệu người. Ảnh: AFP.
Mỹ đã tiêm vaccine COVID-19 cho hơn 1 triệu người. Ảnh: AFP.
Mỹ đã tiêm vaccine COVID-19 cho hơn 1 triệu người. Ảnh: AFP.
Lên top