3 người Việt Nam đã tiêm thử nghiệm những mũi vaccine COVID-19 đầu tiên

Hình ảnh tiêm thử nghiệm mũi tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Hình ảnh tiêm thử nghiệm mũi tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Hình ảnh tiêm thử nghiệm mũi tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top