Những tình nguyện viên đầu tiên đăng ký tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 “make in Vietnam”: An toàn phải là ưu tiên hàng đầu

Các tình nguyện viên đầu tiên đăng ký tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 do Việt Nam sản xuất (ảnh chụp chiều 10.12). Ảnh: Thùy Linh
Các tình nguyện viên đầu tiên đăng ký tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 do Việt Nam sản xuất (ảnh chụp chiều 10.12). Ảnh: Thùy Linh
Các tình nguyện viên đầu tiên đăng ký tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 do Việt Nam sản xuất (ảnh chụp chiều 10.12). Ảnh: Thùy Linh
Lên top