Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Con rể Trump kiếm hợp đồng bán 110 tỉ USD vũ khí cho Saudi Arabia

Jared Kushner. (Ảnh: Getty)
Jared Kushner. (Ảnh: Getty)