Chương trình vaccine COVID-19 toàn cầu của WHO vắng mặt 2 cường quốc

Cho đến nay, Mỹ và Trung Quốc chưa tham gia vào chương trình vaccine COVID-19 do WHO dẫn đầu. Ảnh: AFP
Cho đến nay, Mỹ và Trung Quốc chưa tham gia vào chương trình vaccine COVID-19 do WHO dẫn đầu. Ảnh: AFP
Cho đến nay, Mỹ và Trung Quốc chưa tham gia vào chương trình vaccine COVID-19 do WHO dẫn đầu. Ảnh: AFP
Lên top