Mỹ: Bang Michigan xuất hiện bệnh gây tử vong cao hơn COVID-19

Bệnh viêm não ngựa miền Đông xuất hiện ở Mỹ gây tử vong cao hơn dịch bệnh COVID-19. Ảnh: AFP
Bệnh viêm não ngựa miền Đông xuất hiện ở Mỹ gây tử vong cao hơn dịch bệnh COVID-19. Ảnh: AFP
Bệnh viêm não ngựa miền Đông xuất hiện ở Mỹ gây tử vong cao hơn dịch bệnh COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top