Nga có vaccine COVID-19 thứ 2 trong 3 tuần tới

Nghiên cứu vaccine COVID-19 tại Trung tâm Vektor, Nga. Ảnh: Sputnik
Nghiên cứu vaccine COVID-19 tại Trung tâm Vektor, Nga. Ảnh: Sputnik
Nghiên cứu vaccine COVID-19 tại Trung tâm Vektor, Nga. Ảnh: Sputnik
Lên top