Vaccine COVID-19 thứ 3 của Nga có thêm bước tiến quan trọng

Vaccine COVID-19 thứ 3 của Nga sắp thử nghiêm trên 3.000 tình nguyện viên. Ảnh: RT.
Vaccine COVID-19 thứ 3 của Nga sắp thử nghiêm trên 3.000 tình nguyện viên. Ảnh: RT.
Vaccine COVID-19 thứ 3 của Nga sắp thử nghiêm trên 3.000 tình nguyện viên. Ảnh: RT.
Lên top