Ông Trump "chốt" thời điểm có vaccine COVID-19 cho toàn dân Mỹ

Tổng thống Donald Trump khẳng định tháng 4.2021 sẽ có vaccine COVID-19 cho mọi người dân Mỹ. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump khẳng định tháng 4.2021 sẽ có vaccine COVID-19 cho mọi người dân Mỹ. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump khẳng định tháng 4.2021 sẽ có vaccine COVID-19 cho mọi người dân Mỹ. Ảnh: AFP.
Lên top