Tìm ra mối liên hệ quan trọng giữa COVID-19 và sốt xuất huyết

Nghiên cứu mới ở Brazil đã tìm ra mối liên hệ giữa bệnh sốt xuất huyết và COVID-19. Ảnh: AFP
Nghiên cứu mới ở Brazil đã tìm ra mối liên hệ giữa bệnh sốt xuất huyết và COVID-19. Ảnh: AFP
Nghiên cứu mới ở Brazil đã tìm ra mối liên hệ giữa bệnh sốt xuất huyết và COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top