12% dân số thế giới có thể nhận được vaccine COVID-19 trong lô đầu tiên

Chỉ 1/10 dân số thế giới nhận được vaccine COVID-19 trong lô đầu tiên của năm 2021. Ảnh: AFP
Chỉ 1/10 dân số thế giới nhận được vaccine COVID-19 trong lô đầu tiên của năm 2021. Ảnh: AFP
Chỉ 1/10 dân số thế giới nhận được vaccine COVID-19 trong lô đầu tiên của năm 2021. Ảnh: AFP
Lên top