Choáng với con số thiệt hại Mỹ gánh chịu vì đóng cửa chính phủ

Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần trong 20 ngày qua. Ảnh: Getty Images
Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần trong 20 ngày qua. Ảnh: Getty Images
Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần trong 20 ngày qua. Ảnh: Getty Images
Lên top