Những "tác dụng phụ" đau đầu từ việc chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa

Một công viên quốc gia của Mỹ đóng cửa vì chính phủ Mỹ đóng cửa. Ảnh: LAT.
Một công viên quốc gia của Mỹ đóng cửa vì chính phủ Mỹ đóng cửa. Ảnh: LAT.
Một công viên quốc gia của Mỹ đóng cửa vì chính phủ Mỹ đóng cửa. Ảnh: LAT.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top