Tổng thống Donald Trump lại đổi ý về việc rút quân Mỹ khỏi Syria

Tổng thống Donald Trump đồng ý gia hạn việc rút quân Mỹ khỏi Syria. Ảnh: Reuters
Tổng thống Donald Trump đồng ý gia hạn việc rút quân Mỹ khỏi Syria. Ảnh: Reuters
Tổng thống Donald Trump đồng ý gia hạn việc rút quân Mỹ khỏi Syria. Ảnh: Reuters
Lên top