Cần 8.000 chiếc Boeing 747 để phân phối vaccine COVID-19 toàn cầu

Vận chuyển vaccine COVID-19 toàn cầu cần 8.000 chiếc Boeing 747. Trong ảnh là máy bay Boeing 747 nhìn từ bên trong nhà ga sân bay. Ảnh: Boeing.
Vận chuyển vaccine COVID-19 toàn cầu cần 8.000 chiếc Boeing 747. Trong ảnh là máy bay Boeing 747 nhìn từ bên trong nhà ga sân bay. Ảnh: Boeing.
Vận chuyển vaccine COVID-19 toàn cầu cần 8.000 chiếc Boeing 747. Trong ảnh là máy bay Boeing 747 nhìn từ bên trong nhà ga sân bay. Ảnh: Boeing.
Lên top