Vaccine COVID-19 của AstraZeneca bất ngờ tạm ngừng thử nghiệm vì bệnh lạ

Vaccine COVID-19 của AstraZeneca bị tạm ngừng thử nghiệm vì lý do an toàn. Ảnh: Getty.
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca bị tạm ngừng thử nghiệm vì lý do an toàn. Ảnh: Getty.
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca bị tạm ngừng thử nghiệm vì lý do an toàn. Ảnh: Getty.
Lên top